✔ 1-7 dagars leveranstid ✔ Fraktfritt över 500kr

Köpvillkor

1 Allmänt

1.1

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kund”) gör en beställning via www.Countryhouse.nu och därtill hörande sidor, (”Webbplatsen”). Avtal ingås mellan Kund och Countryhouse AB, org. nr. 556714-8852, (”Countryhouse”).

1.2

Countryhouse expedierar, enligt svensk lag, inte kontantköp till personer under 16 år eller kreditköp till personer under 18 år. Kunder under 18 år måste ha målsmans godkännande.

1.3

Webbplatsen, samt allt innehåll på denna, ägs av Countryhouse eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från Countryhouse. Countryhouse reserverar sig för eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen.

2 Avtal och beställning

2.1

För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av cookies enligt nedan. Ett avtal om köp, för vilket dessa Villkor tillämpas, ingås först när Countryhouse skriftligen bekräftat Kundens beställning och Kunden mottagit orderbekräftelse från Countryhouse. I enskilda fall kan Countryhouse neka en beställning.

2.2

Countryhouse lämnar – direkt i samband med att Kunden gör sin beställning på Webbplatsen – ett ordererkännande och så snart som möjligt därefter en orderbekräftelse med mer detaljerad information om leveranstider. En beställning kan endast bekräftas om Countryhouse kan fastställa Kundens uppgifter.

3 Kunduppgifter mm

3.1

Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständigt ifyllda. Kund ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Countryhouse och Countryhouses behandling av personuppgifter finns i Countryhouses Integritetspolicy, som är en del av dessa villkor.

3.2

Kunden åtar sig att säkerställa att ingen annan än Kunden kan använda Kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Kunden ska omgående anmäla till Countryhouse om det kan misstänkas att obehörig känner till Kundens lösenord. Kunden ansvarar för alla köp som gjorts med dennes inloggningsuppgifter.

3.3

Om Countryhouse misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Countryhouse rätt att stänga av Kunden. Countryhouse har även rätt att oavsett anledning tilldela Kunden nya inloggningsuppgifter.

4 Priser, avgifter och betalning

4.1

Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Avgifter för transport för hemleverans anges separat.

4.2

Kunden kan betala sitt köp på sätt som anges på Webbplatsen. Läs mer om våra betalsätt på www.countryhouse.nu

5 Leverans och hämtning av varor

5.1

Varor som finns i lager i butik eller på Countryhouse’s lager levereras normalt inom 2-4 arbetsdagar räknat från det att Countryhouse skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Leveranstiden beror på var Kunden bor samt om Kunden valt att hämta beställda varor i butik eller få dem hemlevererade. Specialbeställda möbler, t.ex. soffor med personligt tygval, levereras normalt inom 5-8 veckor. I de fall en vara returneras till Countryhouse av tillämpligt fraktbolag på grund av att Kund inte varit anträffbar på uppgivet telefonnummer eller inte tagit emot leveransen på överenskommen tid, förbehåller sig Countryhouse rätten att debitera Kunden en avgift för att täcka Countryhouse’s kostnader för returfrakt samt returadministration. I de fall tillämpligt fraktbolag eller Countryhouse kommit överens med Kunden om dag och tid för leverans men denne inte finns på plats vid leveranstillfället, kan en extra avgift för ett nytt leveransförsök tillkomma. I det fall Kund vid beställningstillfället valt att hämta vara direkt i butik tillkommer ingen fraktkostnad.

5.2

Avvikelser kan ske från angivna leveransdatum. Vid leveransförsening meddelar Countryhouse Kunden detta och fortsätter bevaka beställningen. Vissa produkter säljs omonterade.

5.3

Kunden ska hämta beställd vara inom 14 dagar från det att avisering mottagits. Paket hämtas i första hand ut personligen mot uppvisande av giltig legitimation och ordernummer. Kunden får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering sker via SMS, e-post eller telefonsamtal. Endast i undantagsfall skickas avisering via vanlig post. För ej uthämtade paket förbehåller sig Countryhouse rätten att debitera Kunden en avgift motsvarande returfrakten, expeditionsavgift och faktisk hanteringskostnad.

5.4

I det fall Kunden i samband med sin beställning av vara på Webbplatsen köpt en transporttjänst för hemleverans av densamma förutsätter detta att transport med lastbil kan ske på allmän väg fram till den fastighet Kunden önskar leverans och att sådan transport kan ske utan att transporten sker via en eller flera färjor (motsvarande). Gotland är dock undantaget denna bestämmelse. Countryhouse baserar sina transportavgifter på den geografiska täckningen av postnummer. I vissa fall täcker samma postnummer både fastland och öar vilket omöjliggör hantering av frakttjänster på ett korrekt sätt på Webbplatsen för sådana postnummer. Som regel kan separat överenskommelse mellan Kund Countryhouse ske om hur transport på lämpligt sätt kan ske till t.ex. färjeläger eller motsvarande.

5.5

Inbärning av vara förutsätter att platsen dit varan – i emballerat skick – ska bäras är åtkomlig utan risk för person- eller sakskada. Vara bärs inte till utrymme som innebär fara att varan kan ta skada eller att den eller de personer som bär varan utsätts för arbetsskaderisk.

6 Ångerrätt

6.1

Vid köp av varor på Webbplatsen gäller 14 dagars ångerrätt i enlighet med Distans- och hemförsäljningslagen. Detta innebär att Kunden alltid har rätt att ångra sitt köp genom att meddela Countryhouse detta inom 14 dagar från att denne tagit emot den beställda varan. Ångerätten gäller dock inte för beställningsvara som tillverkats eller väsentligt ändrats efter Kundens särskilda önskemål eller som annars har fått en tydlig personlig prägel.

6.2

För att retur av vara med ångerrätt ska godkännas måste varan returneras i väsentligen oförändrat skick, det vill säga vara oanvänd, hel och ren. Varan får inte ha varit monterad och varan ska returneras i emballerat skick på sätt som framgår nedan.

6.3

Kunden står för returfrakt och ansvarar för att varan returneras i väsentligen oförändrat skick. Kunden måste returnera varan väl emballerad och helst i originalemballage. Varan ska skickas i retur så snart som möjligt efter att Kunden meddelat Countryhouse om att denne vill utnyttja ångerrätten.

6.4

När Countryhouse fått tillbaka returnerad vara och konstaterat att den är i huvudsakligen oförändrat skick betalar Countryhouse tillbaka det belopp Kunden betalat för den vara som skickats tillbaka. Countryhouse betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 30 dagar från det datum Countryhouse mottagit varan i retur. Vid retur av del av order återbetalas inte fraktavgiften. Countryhouse förbehåller sig rätten att neka retur av en vara om det visar sig att varan inte är i väsentligen oförändrat skick.

6.5

Retur av vara ska göras till Countryhouse på det sätt som anges på Countryhouse.nu Ångerrätt och returer.

6.6

Ångerrätt gäller inte för vara som tillverkats eller väsentligt ändrats efter Kundens särskilda önskemål eller som annars har fått en tydlig personlig prägel.

7 Öppet köp

7.1

Utöver den lagstadgade ångerrätten enligt punkt 6 ovan erbjuder Countryhouse öppet köp på lagerförda varor i 14 dagar efter leveransdatum. En lagerförd vara är en standardprodukt som lagerförs i Countryhouse-butik (”Lagervara”). Kunden ska kunna uppvisa kvitto samt inom 14 dagar lämna tillbaka varan hel, ren och i originalförpackning. Varan får inte heller ha varit använd eller monterad.

7.2

Öppet köp gäller inte för bäddmadrasser, sängkläder eller reavaror, om inte annat överenskommits vid köptillfället. Sådan överenskommelse ska i så fall stå angiven på Kundens kvitto för att öppet köp ska gälla.

7.3

Kunden står för returfrakten och ansvarar för att Lagervaran returneras i oförändrat skick. Kunden måste returnera varan väl emballerad och i originalemballage.

7.4

När Countryhouse fått tillbaka returnerad Lagervara och konstaterat att den är i oförändrat skick betalar Countryhouse tillbaka det belopp Kunden betalat för den Lagervara som skickats tillbaka. Countryhouse betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 30 dagar från det datum Countryhouse mottagit Lagervaran i retur. Vid retur av order återbetalas inte fraktavgiften. Countryhouse förbehåller sig rätten att neka retur av en Lagervara om det visar sig att Lagervaran inte är i oförändrat skick.

7.5

Returer ska göras till Countryhouse på det sätt som anges på Webbplatsen.

8 Reklamation

8.1

Kund har alltid tre års reklamationsrätt på varor inköpta i Countryhouse-butik eller på Webbplatsen.

8.2

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt konsumentköplagen. Kund som önskar göra gällande fel i levererad vara ska så snart som möjligt efter att felet upptäckts kontakta Countryhouse-butik eller kundservice enligt vad som anges på Webbplatsen. Reklamationen måste göras inom skälig tid efter det att Kunden märkt eller borde ha märkt felet. Reklamationsrätten gäller inte om du köpt varan i andra hand.

8.3

När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Countryhouse att kompensera Kunden genom att

  1. i första hand avhjälpa felet,
  2. i andra hand ersätta Kunden med en ersättningsvara, eller
  3. i tredje hand utge skälig ersättning till Kunden i form av prisavdrag.

Countryhouse strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Countryhouse mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Countryhouse förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt Konsumentköplagen. Vid reklamationer följer Countryhouse riktlinjer från Allmänna reklamationsnämnden (se www.arn.se). Mer information finns på www.konsumentverket.se.

8.4

Countryhouse står för returfrakten för godkända reklamationer.

9 Tillämplig lag och tvist

9.1

Vid eventuell tvist följer Countryhouse beslut från Allmänna reklamationsnämnden.

9.2

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av allmän domstol.

10 FORCE MAJEURE

Countryhouse är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet skall anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage, olyckshändelse av större omfattning eller annan typ av naturkatastrof. I force majeure ingår myndighets beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t.ex. restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc, onormal nedgång i marknaden samt om bolaget utsetts för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.

Dessa Villkor har fastställts av Countryhouse den 2015-08-14.

Stäng